Registreret Revisor

  • Registrerede revisorer er offentligt godkendte revisorer.
Brug en registreret revisor

En Registreret Revisor

Hvad er en registreret revisor

Registrerede revisorer er offentligt godkendte revisorer. Lovgivningen har fastsat krav til uddannelse og praktisk erfaring, før man optages i Revisorregistret.

En registreret revisor er forpligtet til at have tegnet en ansvarsforsikring og en garantiforsikring.

Registrerede revisorer har sammen med statsautoriserede revisorer eneret på revision af og afgivelse af erklæringer vedrørende aktie og anpartsselskaber. Registrerede revisorer har de samme rettigheder og forpligtelser som statsautoriserede revisorer med hensyn til revision, afgivelse af erklæringer mv. (Kun børsnoterede selskaber, banker og forsikringsselskaber undtaget).

Gennem lovreguleret kvalitetsstyring og kvalitetssikring sikres et højt kvalitetsniveau i revisionsfirmaet.

Andre Revisorer

Der findes en række personer, der driver revisorvirksomhed uden at være hverken statsautoriseret eller registreret revisor. Dette er fuldt lovligt, idet titlen “revisor” frit kan anvendes af alle uden begrænsninger af nogen art. Denne gruppe af revisorer er uden for offentlig kontrol, og man har som kunde ikke den samme sikkerhed, som man får ved at henvende sig til en statsautoriseret eller registreret revisor.

Revisors Erklæringer – Hvad er forskellen?

Forskellige grader af sikkerhed

Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Valget af sikkerhed bør ske ud fra en konkret vurdering af din virksomheds behov, lovens krav og det signal, du ønsker at sende til omverdenen, for eksempel til din bank samt dine kunder og leverandører.

Valg af Revisor

Følg dit instinkt når du skal vælge en revisor. Forbliv ikke i en situation der ikke giver dig ro i sindet.

Husk på at det ofte er et spørgsmål om person kemi. Hvis du føler tiden er inde for en forandring og forbedring, er du velkommen til at kontakte mig og afstemmer om vi sammen er et godt match.

Årsregnskab

Årsregnskab revision services

Revision

Erhvervsservice revision services

Rådgivning

Rådgivning revision services

Øko. Styring

Økonomisk styring revision services

Erhvervsservice

Erhvervsservice revision services
© Copyright - Klinkby Revision - Autoriseret Revisor - Regnskab