Revision

  • Vi er i vor revisionsopgaver offentlighedens tillidsrepræsentant

Revision

Vi er i vor revisionsopgaver offentlighedens tillidsrepræsentant

Vi er i vor revisionsopgaver offentlighedens tillidsrepræsentant. Det vil med andre ord sige, at alle, som har interesse i et regnskab vi har revideret, skal kunne stole på, at vi har gjort tingene ordentligt som kvalificeret revisorer.

Vi skal være uafhængige og habile når vi udfører vort arbejde og udfører revisionen i henhold til gældende love og vejledninger.

Revisors Erklæringer – Hvad er forskellen?

Forskellige grader af sikkerhed

Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. Valget af sikkerhed bør ske ud fra en konkret vurdering af din virksomheds behov, lovens krav og det signal, du ønsker at sende til omverdenen, for eksempel til din bank samt dine kunder og leverandører.

Valg af Revisor

Følg dit instinkt når du skal vælge en revisor. Forbliv ikke i en situation der ikke giver dig ro i sindet.

Husk på at det ofte er et spørgsmål om person kemi. Hvis du føler tiden er inde for en forandring og forbedring, er du velkommen til at kontakte mig og afstemmer om vi sammen er et godt match.

Årsregnskab

Årsregnskab revision services

Revision

Erhvervsservice revision services

Rådgivning

Rådgivning revision services

Øko. Styring

Økonomisk styring revision services

Erhvervsservice

Erhvervsservice revision services
© Copyright - Klinkby Revision - Autoriseret Revisor - Regnskab